Naš proizvodni pogon mehaničke obrade proširili smo za novu CNC tokarilicu švicarskog tipa Tornos GT32/6. Ova tokarilica opremljena je sa 6 linernih osa, 2 neovisna vretena, 40 alata od kojih su 14 pogonjeni, Y- i C-osom.

Glavno i sporedno vreteno opremljeno je sa C-osom, max. brojem obrtaja 8.000 u minuti, dok je prolaz kroz glavno vreteno 32 mm, te pogonjenim alatima s 6.000 obrtaja u minuti.

Ova tokarilica je dodatno opremljena s dodavačem šipke ROBOBAR 538 koji nam omogućuje viši stepen automatizacije i veću produktivnost.

Max. dužina komada u jednom hvatanju iznosi 190 mm, min. promjera šipke od 5 mm, a max. 32 mm.

TORNOS GT32/6 s ovim karakteristikama nam omogućuje izradu visoko preciznih i kompleksnih dijelova.

MarVision MM420 je digitalni mjerni mikroskop koji preko obrade slike utvrđuje geometrijske elemente kao što su tačka, prava, krug, razmak, ugao, sječište pravih, i drugih elemenata preko automatskog prepoznavanja rubova na komadu.

Mjerni opseg X,Y = 200x100, dok je nepreciznost mjerenja ovisna od veličine komada, i preračunava se pomoću formule 2,9+(L/100)µm. Stepeni uvećanja su od 0,7x – 4,5x što odgovara uvećanju slike od 35x – 225x.