Ljubav prema detalju je naša smjernica.

Almir Gvožđar

Direktor društva

gat@bih.net.ba

+387 61 167 412


Senad Nezirević

Direktor odjela tehnologije

senad.nezirevic@gat.com.ba

+387 61 460 642


Mubina Ibrišagić

Direktor odjela površinske zaštite

mubina.ibrisagic@gat.com.ba

+387 62 567 430


Adna Smajlović Rasavac

Rukovodilac odjela prodaje

adna.smajlovic@gat.com.ba

+387 62 567 114

+387 37 689 112


Jasmina Mehadžić

Menadžer prodaje

jasmina.mehadzic@gat.com.ba

+387 61 206 272

+387 37 689 112


Aldina Muratović

Menadžer prodaje

aldina.muratovic@gat.com.ba

+387 62 567 758

+387 37 689 112


Sanela Bajrić

Menadžer prodaje

sanela.bajric@gat-cnc.com

+387 61 574 852

+387 37 689 112


Majda Novaković

Menadžer prodaje

majda.novakovic@gat-cnc.com

+387 61 574 910

+387 37 689 112


Amir Đonlagić

Rukovodilac odjela kontrole kvaliteta

amir.djonlagic@gat.com.ba

+387 62 567 772


Emir Jakupović

Rukovodilac odjela mašinske obrade

emir.jakupovic@gat.com.ba

+387 61 601 405


Aladin Halilović

Referent nabave

aladin.halilovic@gat-cnc.com

+387 61 106 818

+387 37 689 112


Adela Botonjić

Rukovodilac odjela za ljudske resurse

adela.botonjic@gat.com.ba

+387 61 088 125

+387 37 689 113


Želite biti dio GAT tima?